RUTINER FÖR SJUKANMÄLAN

Om ditt barn blir sjuk ska du anmäla detta varje dag, senast klockan 7.50 genom att:

> sms:a till 076-040 78 37 (skriv barnets namn och årskurs)     eller:    
> meddela via föräldraportalen

För utförligare information kring detta, klicka här.