RUTINER FÖR SJUKANMÄLAN

Om ditt barn blir sjuk ska du anmäla detta varje dag,
senast klockan 7:50 för år F-5 och klockan 8:50 för år 6-9 genom att:

> sms:a till 076-040 78 37 (skriv barnets namn och årskurs)

För utförligare information kring detta, klicka här.