Elevhälsan


Kerstin Carlsson Kerstell

070-429 58 88
 rektor@immanuelskolan.se

Christina Hedström

Skolsköterska
072-330 98 33 
christina.h@immanuelskolan.se 


Liza Thunell

Kurator
076-314 72 60
liza.t@immanuelskolan.se 

Annica Hopstadius

Specialpedagog
annica.h@immanuelskolan.se