Kalendarium

Läsåret 2023/2024

Höstterminen 2023

Läsårsstart: onsdag 23 augusti
Höstlov: Vecka 44 (30 oktober-5 november)
Terminsavslutning: 21 december

Vårterminen 2024

Terminsstart: 10 januari
Sportlov: Vecka 9 (26 februari-3 mars)
Påsklov: Vecka 14 (29 mars-7 april)
Lovdag: 1 maj, 9-10 maj och 6-7 juni
Terminsavslutning: 12 juni

Kompensationsledigt för vårshow och skolstartskväll 13 juni

En studiedag kommer att läggas ut under vårterminen 2024, rektor meddelar vilken dag det är för respektive skola. Denna dag har eleverna ingen undervisning.


Läsåret 2024/2025

Höstterminen 2024

Läsårsstart: 21 augusti
Höstlov: Vecka 44 (28 oktober-3 november)
Terminsavslutning: 20 december

Vårterminen 2025

Terminsstart: 8 januari
Sportlov: Vecka 9 (24 februari-2 mars)
Påsklov: Vecka 17 (18-27 april)
Lovdagar: 1 maj, 2 maj, 29-30 maj och 6 juni
Terminsavslutning: 11 juni

Kompensationsledigt för vårshow och skolstartskväll 12 juni