Skolhälsovård

Skolsköterska

Skolsköterska finns tillgänglig på skolan:
Måndagar till fredagar, elevmottagning främst under förmiddagar.

Telefon 072-330 98 33

Christina Hedström
E-post:
christina.h@immanuelskolan.se


Kurator

Kurator finns tillgänglig på skolan:
Måndagar till fredagar,

Telefon 076-314 72 60

Liza Thunell
Epost: 
liza.t@immanuelskolan.se


Hälsokontroller (längd, vikt, syn och hörsel) görs fortlöpande under HT och VT på de barn som berörs. 

Hälsoundersökning av årskurs F-1
Skolsköterskan kontrollerar längd, vikt och syn och hörseltest vid behov.
Hälsodeklaration delas ut till föräldrar.

Hälsoundersökning av årskurs 2
Vi erbjuder läkarundersökning, skolsköterskan kontaktar föräldrar för läkartid. Det är bra om en eller båda föräldrarna kan vara med vid läkarundersökningen.
Barn födda år 2000 och senare ingår i nya vaccinationsprogrammet vilket innebär att de får sin andra vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund, i ålder 6-8 år.

Hälsoundersökning av årskurs 4
Hälsodeklaration delas ut till föräldrar och barn. Skolsköterskan kontrollerar längd, vikt, syn, rygg.
Hälsosamtal genomförs med hälsodeklaration som grund.
Läkarundersökning erbjuds vid behov.

Flickor årskurs 5
Alla flickor i årskurs 5 erbjuds HPV-vaccination.

Hälsoundersökning av årskurs 6
Skolsköterska undersöker syn, färgseende, längd, vikt och rygg.
Hälsosamtal med frågor som rör bl.a. trivsel, kamrater, mobbning, sömn- och matvanor.

Hälsoundersökning av årskurs 8
Hälsodeklaration delas ut till elever och föräldrar. Skolsköterskan kontrollerar syn, längd, vikt och rygg samt ger en medicinsk studie- och yrkesvägledning efter behov.
Hälsosamtal genomförs med hälsodeklarationen som grund.
Barnen får sin femte vaccination mot stelkramp och difteri.
Läkarundersökning erbjuds vid behov.