Fritidshem - Arken

Vårt fritidshem heter Arken och arbetet leds av Oscar Karlsson tillsammans med Rektor Elin Åhman och alla andra pedagoger på fritids.

Vi finns på Immanuelskolans gård i annexet mot Stationsgatan. Vår verksamhet följer Skolverkets Allmänna råd för fritidshemmet och Lgr11.

Våra ramtider är 6:30 - 18:30 beroende på barnens scheman. Vi samarbetar med Förskolan Immanuel vid behov när det gäller t.ex. lov och då barnantalet är begränsat.

Vi använder appen Tyra för schemahantering och kommunikation med vårdnadshavare.

Fritidsverksamheten börjar efter skolans slut med en utevistelse beroende på väder. Under fritidstiden har barnen olika aktiviteter som de kan välja mellan. Inne läser vi, spelar spel, bygger, pysslar, leker rollekar, gör landskapsspel, spelar dator m.m. Ute har vi ofta bollspel eller andra sportaktiviteter. Man kan också t.ex. gunga eller leka med något annat på skolgården.

Från ca klockan 14:30 (olika för olika åldrar) serveras mellanmål i skolans matsal.