Förskolan Immanuel är en förskola med kristen värdegrund för alla barn i åldern 1-5 år. Vi startade i januari 2007 och har vuxit sakta men säkert. Förskolan har två avdelningar (Bamse och Lilleskutt) och finns i en villa på Spelmansgatan 22, omgiven av en härlig trädgård.

Förskolan har en estetisk/praktisk inriktning, där vi också lyfter fram sången och musiken.

Vi vill möta varje barn på deras egen nivå och hjälpa barnen att utvecklas på bästa sätt utifrån deras egna förmågor och mognad.


MILJÖARBETE

Vi jobbar aktivt med att lära barnen om vikten av att ta hand om vår miljö, till exempel genom källsortering, vi går till återvinningsstationen med barnen och vill visa hela processen. I möjligaste mån handlar vi KRAV-märkta produkter. 

FÖRÄLDRASAMVERKAN

Alla barn ska bli sedda och bekräftade, och i lugn och ro få utveckla sin sociala kompetens och växa i självförtroende. Vi vill ha ett gott samarbete med föräldrarna kring barnens behov och utveckling.

VEM STÅR BAKOM FÖRSKOLAN?

Stiftelsen Immanuel står som huvudman för Förskolan Immanuel. Förskolan är varken partipolitisk eller samfundsbunden. Vi som arbetar på förskolan har många års erfarenhet av arbete med barn.

FÖRSKOLANS KRISTNA PROFIL

Med förskolans kristna profil vill vi ge barnen en grundläggande glädje och trygghet i livet. Vi arbetar utifrån den Gyllene regeln, som talar om att "Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem".

Samlingen är en rolig och viktig del av de dagliga rutinerna och den pedagogiska verksamheten. Här kan vi på ett naturligt och inspirerande sätt jobba med sång, musik, rytm, rim, ramsor och språklek. Vi använder oss både av den traditionella förskolepedagogiken med sånger och sagor från vårt svenska kulturarv, t.ex. Bä bä vita lamm, och av kristna sånger och berättelser ur Bibeln.  Vi samtalar om varför vi firar de kristna högtiderna som jul och påsk.

OM VERKSAMHETEN

Vi följer samma styrdokument som kommunens förskolor, Läroplan för förskolan (Lpfö-18), som ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

BRA ATT VETA

Förskolan ligger i en grön och lummig omgivning med egen inhägnad gård. Det går buss från de flesta ställen och det tar endast 5-10 minuter att gå från Borlänge centrum. Föräldrar är välkomna att hjälpa till med det man vill, men det finns ingen arbetsplikt. Vi har anställd personal i kök, städ och vaktmästeri.