Skolledning

Rektor Skola

Elin Åhman

elin.ahman@immanuelskolan.se

070-482 27 04

Biträdande rektor

Annica Hopstadius

annica.h@immanuelskolan.se