Skolledning

Rektor 

Kerstin Carlsson Kerstell

rektor@immanuelskolan.se

0243-79 59 87
070-429 58 88

Biträdande rektor

Elin Åhman

elin.a@immanuelskolan.se

070-482 27 04

Biträdande rektor

Annica Hopstadius

annica.h@immanuelskolan.se