Blanketter

INFORMATION:
Elever har rätt till kortare ledigheter. Alla kortare ledigheter måste godkännas av elevens lärare, klassföreståndare eller mentor.

Det är rektor som fattar beslut om elevens ledighet. När det gäller de första tio ledighetsdagarna kan rektor delegera beslutet till elevens mentor. Inför ledigheten görs en samlad bedömning av elevens situation i skolan. Enligt skollagen får ledighet endast beviljas om det finns synnerliga skäl. Skälet behövas styrkas av läkare, psykolog eller kurator.

En längre semesterresa med familjen är inte skäl till att godkänna en längre ledighet. Ett råd till föräldrar är därför att inte beställa en resa utanför ordinarie lov. Att ta ledigt utan att en ledighetsansökan beviljats betraktas som skolk.

På Immanuelskolan beviljas inte ledighet under perioder då nationella prov pågår. Det är inte heller lämpligt att eleven söker ledighet under de första veckorna när eleven bytt skola eller klass. Under den tiden läggs mycket fokus på att få den nya gruppen att lära känna både varandra och personalen.

För att ansöka om ledighet fyller du i blanketten ovanför och lämnar in till elevens klassföreståndare eller mentor. 

För mer information se skolverkets hemsida här.