Kort fakta och info

Ekonomi
En friskola är helt avgiftsfri och har inte rätt att ta ut några avgifter. Vi har utöver detta beslutat att heller inte ha någon arbetsplikt. Vi har anställd personal som sköter städning och matlagning.

Alla skall ha möjlighet att ha sina barn på Immanuelskolan.

Läge
I ett stort gult stenhus med tillhörande Annex (fd. Östermalmsskolan) i korsningen Stationsgatan - Spelmansgatan.
Adress Spelmansgatan 22.

Bussar
Man tar sig lätt med buss till Immanuelskolan då vi ligger centralt. Man kan ta bussar som går till centrum, Simsmyr eller ICA Maxi och sedan gå till skolan. Vi har i dagsläget elever från olika delar av Borlänge såväl som från grannkommuner.

Mat
Vi har två anställda som arbetar i Immanuelskolans kök. Här tillagas maten som serveras på skola och förskola. Vi har inriktning husmanskost på menyn och strävar efter att servera närproducerat och ekologiskt.

Pedagogisk personal
Vi strävar efter att ha behöriga och legitimerade lärare så långt det är möjligt.

Skolåret
Vi följer i stort de kommunala skolornas läsårstider.

Anmälan till skolan
Vår stora antagning stänger den 10:e juni, efter det tar vi in enstaka elever i mån av plats. Köreglerna styrs av syskonförtur och anmälningsdatum. Vi har 5 klasser med max 22 i varje klass. Är ni intresserade av att sätta era barn hos oss så skickar ni in en intresseanmälan och skriver vilket läsår ni vill att barnet skall börja.

Fritids Arken
Fritidshemmets ramtider är 06:30 - 18:30 måndag till fredag. Barnens scheman styr fritids öppettider. Fritids ligger i skolans Annex. Plats sökes via kommunen och avgifterna är samma som kommunens.

Förskolan Immanuel
Vi har egen förskola för 1-5:åringar i villan på gården. Förskolan har ett eget inhägnat område för lek och är öppen efter behov mellan 6:30 till 18:30

För ytterligare info kontakta oss.