Kristna profilen

Vi tror att de kristna värderingarna som vårt samhälle är byggt på är något som skapar ett positivt och tillåtande klimat där man får vara den man är. Vi vill förmedla Bibelns bild av människan som en unik varelse som är dyrbar och värdefull bara för den hon är och inte främst för det man kan eller inte kan göra.

För att göra detta använder vi en lektion i veckan till att på kristendomen (som är vårt eget ämne) prata om vad som står i Bibeln, vilka värderingar den förmedlar och hur vi skall vara mot varandra.

Varje morgon har vi en samling där läraren går igenom vad som kommer att hända under dagen.

I övrigt har vi lektioner och ämnen som vilken skola som helst, men att vara trygg och juste mot varandra skall gälla hela tiden man är på skolan. Det är aldrig okej att tala nedsättande och kränkande till någon annan. Det är aldrig okej att vara dum mot någon och om man gör det så tar vi direkt tag i det och samtalar eller sätter in olika åtgärder.