Vanliga frågor

Under åren som gått har många frågor ställts till oss av olika personer och vid olika tillfällen. Här är ett försök att samla de flesta av dem på ett lättillgängligt sätt.

Har du ytterligare frågor efter att ha läst dessa? Skriv då gärna till oss på rektor@immanuelskolan.se.

Följer ni den statliga läroplanen?
Ja. Vi följer Lgr 11, skollagen och alla andra lagar och regler som styr svensk skola.

Hur går det för era elever på gymnasiet?
Det går bra för dem. Många av våra elever kommer tillbaka och besöker skolan. En elev sa, när hon började ettan på gymnasiet, att hon var den enda i klassen som förstod uppgiften som läraren delade ut eftersom hon var van vid det arbetssättet från Immanuelskolan.

Vad är Nobelfesten?
Varje år lagar vårt skolkök en exklusivare middag som alla på skolan bjuds på när F-6 firar sin årliga Nobelfest. Under den får eleverna ett nobelpris för någonting som de utmärkt sig på under året; på lektionerna, på rasterna eller som kompis. Festen är ett väldigt uppskattat inslag i skolans verksamhet. Högstadieelever dukar långbord med vit duk, höga glas och allt annat som hör en nobelfest till. Festdeltagarna är uppklädda dagen till ära.

Jag gillar att jobba praktiskt, typ bygga och måla och sådant. Får man det hos er?
Ja. I våra egna kursplaner har vi skirivt in att man i varje ämne varje termin ska göra något praktiskt, ex spela in film, spela drama, sy, tillverka något...

Hur mycket måste föräldrar göra hos er?

Inget mer än man brukar på en kommunal skola. Däremot så får man som förälder, om man vill, gärna göra saker på skolan. Vi har inte en massa krångliga bestämmelser som hindrar det.

Hur gör ni med skolmaten?

I vårt kök arbetar Anna-Karin och Jessica och de lagar all maten på skolan. Vår skolmat är jättegod. Vill du veta mer så gå till sidan för skolköket.

Kostar det något att gå hos er?

Nej.

Får man busskort?

Ja, från och med denna höst så kommer man att få busskort från kommunen om man har rätt till det för den kommunala skola som är geografiskt närmast. Om man i vanliga fall inte har rätt till busskort så får man heller inget busskort från oss.

Har ni fritids?

Ja. Vårt fritids heter Arken och är öppet 06.30-18.30 efter behov.

Hur många är man i en klass?

Cirka 20 stycken, men vårt tak är 22. Vi tror att det är bäst för eleverna för att lärarna ska hinna med att hjälpa eller utmana beroende på vad eleven behöver.

Vad betyder det att ni har en kristen profil?

Att vi jobbar väldigt mycket med att skapa ett tryggt klimat där alla får vara den de är, känna att man är värdefull, att man duger och känna att man kan. Sedan vill vi att man ska ha kunskap om sitt svenska kristna kulturarv och de värderingar som samhället är byggt på. Vi vill att våra elever ska bli medvetna om att det är de själva som väljer sina liv. ALLA kan lyckas i livet!

Vad gör man på morgonsamlingen?

Läraren går igenom vad som händer under dagen, pratar om någonting som står i bibeln eller något som hänt eller något annat klokt... utifrån både en allmän och en kristen vinkel (kan vara olika olika dagar). Sedan ber läraren Gud att välsigna dagen.

Hur mycket får man arbeta vid datorn hos er?

I år 6-9 får man låna en bärbar dator av skolan. Alla elever har sin egen. I år F-5 finns tillgång till datorer och plattor olika i olika klasser.

Har ni mycket läxor?

Vi tror inte på att ha läxor för läxornas skull. De elever som jobbar bra i skolan har bara så kallade traggel-läxor (glosor, veckans ord, etc, beroende på ålder). Vi har läxläsningstillfällen för samtliga elever på skolan där en lärare finns till hands för att hjälpa dem som går till dessa pass. Forskning visar att läxor är något av det mest utslagsgivande i skolan om de bygger på att man ska få hjälp hemma. De som då inte har föräldrar som kan hjälpa halkar snabbt efter. Våra elever får beting som ska kunna hinnas med under skoltid. Om man väljer att inte jobba får man göra det man inte hinner i skolan hemma.

När slutar man om dagarna?

Mellan 11.30-15.30 beroende på ålder och dag. De äldre klasserna har olika sluttider olika dagar.

Om jag är intresserad av er skola - hur gör jag då?

Ring eller sms:a rektor Kerstin Kerstell på telefon 070-429 58 88 eller maila på antagning@immanuelskolan.se. Vi har även ett formulär för intresseanmälan här på hemsidan. Är man intresserad brukar vi ordna ett möte där man får gå runt och titta på skolan och lokalerna och få information om skolan.

Får man svära om man går hos er eller är det förbjudet?

Det är emot våra ordningsregler att svära. Vi arbetar för att lära eleverna som går hos oss ett bra språk så att man hela tiden kan välja hur man pratar och anpassa sitt språk efter situationen.

Jag är mobbad på min skola - vad gör ni om någon blir mobbad?

Till oss väljer man att komma och när man börjar hos oss skriver man på att man skall följa våra ordningsregler. En av dessa är att man inte skall säga eller göra sådant som kränker någon annan. Om någon är dum mot någon pratar en vuxen med den personen - om inte eleverna själva har rett ut det. Om en elev väljer att fortsätta mobba någon, brukar vi kalla in föräldrar och ha samtal samt sätta in olika åtgärder. Vårt arbete finns nedskrivet i vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Åker ni på skolresor och vad kostar det?

Klassen väljer om man vill sälja någonting för att få ihop pengar. Vartannat år åker klass 8-9 på en studieresa till Stockholm och riksdagshuset. Skolan har därför stått för resa dit och hem, samt mat för en dag. De flesta väljer därefter att på egen bekostnad, eller för ihopsamlade pengar i klassen, gå på Gröna Lund på kvällen och sova över till dagen efter. De yngre klasserna har åkt på dagsturer och mellanstadiet har ibland sovit över någonstans (ex Näset i Falun där man kan paddla kanot och fiska).

Får man göra studiebesök någon gång om man går hos er?

Vi har som inriktning att åka på ett studiebesök per läsår.

Det stod något om musikprofil på hemsidan - vad menas med det?

Varje år hyr vi Maximteatern och sätter upp en vårshow där så gott som alla skolans elever är med och bidrar på olika sätt. Förra året hade vi nästan 200 personer i publiken och ca 80 elever på och bakom scenen. Vi tror att många tycker att det är vansinnigt roligt att hålla på med musik. Forskning visar att man lär sig bättre om man har mer musik i skolan. Att sjunga och spela tillsammans bygger gemenskap och motverkar mobbing.

Jag tycker jättemycket om att skriva berättelser - hur mycket får man skriva om man går hos er?

Vi jobbar mycket med det skrivna ordet på olika sätt. De som tycker att det är kul att skriva får utrymme till detta. De som tycker att det är svårt och jobbigt att skriva får istället hjälp och stöttning för att lära sig att uttrycka sig i skrift.

Är alla som jobbar hos er kristna?

Nej, men alla tycker att kristna värderingar är viktiga och något som är värt att jobba för.

Vilka bussar går till skolan?

Eftersom skolan ligger väldigt nära centrum kan man åka med de flesta bussar.

Hur får man kontakt med er?

Se kontaktsidan.

Har er rektor någon utbildning?

Vi har en utbildad rektor. Vår rektor heter Kerstin Carlsson Kerstell och har en Magisterexamen i utbildningsledning, den statliga rektorsutbildningen och hon har läst Rektorslyftet vid Stockholms universitet. Hon har varit med och startat skolan och arbetat som rektor sedan hösten 2004.

Hur länge har ni funnits?

Vi startade hösten 2003.

Har man samlad skoldag på er skola?

Ja, delvis. Vi har utökat tiden för läraren i år F-1 under förra läsåret för att få till fler delningslektioner för eleverna och på så sätt minskat gruppstorleken ytterligare.

Kostar lunchen om man går i F-klass?

Nej. Hos oss bjuder vi alla på lunch, oavsett om man har fritidsplats eller ej.

Ber ni hela dagarna?
Nej. Lärarna ber Gud välsigna dagen varje morgon, det tar ungefär en minut. Eleverna får be om de vill, men måste inte. Under stunden på morgonen är det enda man måste göra att vara tyst för att visa respekt.

Kan man gå på skolan fast man inte är kristen?
Absolut! Så länge skolan har funnits har en stor andel av eleverna inte varit kristna. Men man måste tycka att den kristna profilen är ok och respektera den.